مبانی آنالیز عددی (مجموعه ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر)[کتاب ارشد]

مولف:
مجید امیر فخریان (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
مبانی آنالیز عددی (مجموعه ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر) [کتاب ارشد] عنوان کتابی است از مجید امیر فخریان که در 490 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مجید امیر فخریان، کتاب‌های محاسبات و آنالیز عددی (1)(شرح)، آنالیز عددی(پوران پژوهش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
24,000 تومــان