پژوهش عملیاتی (قابل استفاده برای داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد)[سری کتاب های قورت بده]

گروه مولفان:
امیر ایمن پور (نویسنده) | امین زارع (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
پژوهش عملیاتی (قابل استفاده برای داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد) [سری کتاب های قورت بده] عنوان کتابی است از امیر ایمن پور که در 576 صفحه و توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از امیر ایمن پور، کتاب‌های تحقیق در عملیات(کتابخانه فرهنگ)، تحقیق در عملیات 2(کتابخانه فرهنگ)، تحقیق در عملیات 1(کتابخانه فرهنگ)، کتاب جامع مبانی احتمال(کتابخانه فرهنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.