پژوهش عملیاتی (قابل استفاده برای داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد)[سری کتاب های قورت بده]

گروه مولفان:
امیر ایمن پور (نویسنده) | امین زارع (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
پژوهش عملیاتی (قابل استفاده برای داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد) [سری کتاب های قورت بده] عنوان کتابی است از امیر ایمن پور که در 576 صفحه و توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیر ایمن پور، کتاب‌های تحقیق در عملیات(کتابخانه فرهنگ)، تحقیق در عملیات 2(کتابخانه فرهنگ)، تحقیق در عملیات 1(کتابخانه فرهنگ)، کتاب جامع مبانی احتمال(کتابخانه فرهنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.