مدارهای الکتریکی 2و1 (بانک سوالات تالیفی و آزمون)[بانک سوالات ارشد]

مولف:
کارو زرگر (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
مدارهای الکتریکی 2و1 (بانک سوالات تالیفی و آزمون) [بانک سوالات ارشد] عنوان کتابی است از کارو زرگر که در 696 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1394 به چاپ رسیده است. از کارو زرگر، کتاب‌های مدارهای الکتریکی 2(پوران پژوهش)، مدارهای الکتریکی(پوران پژوهش)، مدارهای الکتریکی 2(پوران پژوهش)، مدارهای الکتریکی 1(پوران پژوهش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
34,000 تومــان