راهنمای حل مسائل تشریحی حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی -جلد 1 (قسمت اول)

گروه مولفان:
فرزین حاجی جمشیدی (نویسنده) | مهرداد آزادی (نویسنده) | جورج برینتن توماس (نویسنده) | موریس دی ویر (نویسنده)

ناشر:
صفار

درباره کتاب:
راهنمای حل مسائل تشریحی حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی -جلد1 (قسمت اول) عنوان کتابی است از فرزین حاجی جمشیدی که در 295 صفحه و توسط انتشارات صفار در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حساب دیفرانسیل است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرزین حاجی جمشیدی، کتاب‌های معادلات دیفرانسیل(پوران پژوهش)، ریاضیات مهندسی(پوران پژوهش)، ریاضی مهندسی(صفار)، حل المسائل تمرین های فرد ریاضی مهندسی(صفار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.