مفاهیم و کاربردهای سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر-FACTS-در انتقال و توزیع

گروه مولفان:
محمود جورابیان (نویسنده) | گیورک قره پتیان (نویسنده) | مهتاب خلیلی فر (نویسنده)

ناشر:
نیاز دانش

درباره کتاب:
مفاهیم و کاربردهای سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر-FACTS-در انتقال و توزیع عنوان کتابی است از گیورک قره پتیان که در 336 صفحه و توسط انتشارات نیاز دانش در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گیورک قره پتیان، کتاب‌های سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر(دانشگاه شهید چمران اهواز)، ریز شبکه ها و شبکه های توزیع فعال چاودوری(دانشگاه شهید چمران اهواز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان