راهنمای کامل روش تحقیق در مدیریت [مجموعه کتاب های پیام دانش]

مولف:
علی صالحی (نویسنده)

ناشر:
صفار

درباره کتاب:
راهنمای کامل روش تحقیق در مدیریت [مجموعه کتاب های پیام دانش] عنوان کتابی است از علی صالحی که در 300 صفحه و توسط انتشارات صفار در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی صالحی، کتاب‌های یزله در غبار(نشر ثالث)، مسئله زن ها بودند(نشر ثالث)، پاس عطش(نشر ثالث)، شرح شوکران(تهران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.