مبانی علوم ریاضی [کتاب ارشد]

مولف:
بهزاد نجفی (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
مبانی علوم ریاضی [کتاب ارشد] عنوان کتابی است از بهزاد نجفی که در 320 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1394 به چاپ رسیده است. از بهزاد نجفی، کتاب‌های آشنایی با هندسه منیفلد(دانشگاه شاهد)، هندسه هذلولوی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، سازمان جهانی بهداشت(میزان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان