مبانی علوم ریاضی [کتاب ارشد]

مولف:
بهزاد نجفی (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
مبانی علوم ریاضی [کتاب ارشد] عنوان کتابی است از بهزاد نجفی که در 320 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهزاد نجفی، کتاب‌های آشنایی با هندسه منیفلد(دانشگاه شاهد)، هندسه هذلولوی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، سازمان جهانی بهداشت(میزان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان