حسابرسی 1

گروه مولفان:
ایرج نوروش (نویسنده) | امید زارع زادگان (نویسنده) | مهدی حیدری (نویسنده)

ناشر:
صفار

درباره کتاب:
حسابرسی 1 عنوان کتابی است از ایرج نوروش که در 584 صفحه و توسط انتشارات صفار در سال 1390 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ایرج نوروش، کتاب‌های حسابرسی 1(کتاب نو)، حسابداری مدیریت(کتاب نو)، مروری جامع بر حسابرسی(نگاه دانش)، حسابداری مدیریت(صفار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
23,000 تومــان