برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی (بازاندیشی، بازسازی ساختارها، بازآفرینی)

گروه مولفان:
راجر ا کافمن (نویسنده) | جری جان هرمن (نویسنده) | فریده مشایخ (مترجم) | عباس بازرگان هرندی (مترجم)

ناشر:
موسسه فرهنگی مدرسه برهان

درباره کتاب:
برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی (بازاندیشی، بازسازی ساختارها، بازآفرینی) عنوان کتابی است از راجر ا کافمن با ترجمه‌ی عباس بازرگان هرندی که در 262 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرهنگی مدرسه برهان در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Strategic Planing in education: rethinking، restructuring، revitalizing. موضوع اصلی این کتاب برنامه ریزی راهبردی است. از راجر ا کافمن، کتاب طراحی و تحلیل نظام های آموزشی(مبنا) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.