شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی -جلد 1

مولف:
پرویز فروغی (نویسنده)

ناشر:
نوآور

درباره کتاب:
شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی -جلد1 عنوان کتابی است از پرویز فروغی که در 304 صفحه و توسط انتشارات نوآور در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مهندسی برق است. از پرویز فروغی، کتاب‌های تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی(نوآور)، شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی(نوآور)، تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی(نوآور)، طرح و اجرای تاسیسات برقی(نوآور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.