شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی -جلد 1

مولف:
پرویز فروغی (نویسنده)

ناشر:
نوآور

درباره کتاب:
شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی -جلد1 عنوان کتابی است از پرویز فروغی که در 304 صفحه و توسط انتشارات نوآور در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مهندسی برق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پرویز فروغی، کتاب‌های تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی(نوآور)، شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی(نوآور)، تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی(نوآور)، طرح و اجرای تاسیسات برقی(نوآور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.