مدیریت دانش (کنکاشی در عوامل شکست)

مولف:
پیمان اخوان (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی مالک اشتر

درباره کتاب:
مدیریت دانش (کنکاشی در عوامل شکست) عنوان کتابی است از پیمان اخوان که در 278 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پیمان اخوان، کتاب‌های عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش(آتی نگر)، مدیریت دانش(رسا)، مدیریت دانش(آتی نگر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,500 تومــان