تشریح کامل مسایل آمار و کاربرد آن در مدیریت -جلد 2

گروه مولفان:
فرشاد صادقی شهرستانی (نویسنده) | فریبرز صادقی شهرستانی (نویسنده) | مسعود نیکوکار (نویسنده) | جمشید صالحی صدقیانی (نویسنده) | عادل آذر (نویسنده) | منصور مومنی (نویسنده)

ناشر:
دانش پرور

درباره کتاب:
تشریح کامل مسایل آمار و کاربرد آن در مدیریت -جلد2 عنوان کتابی است از جمشید صالحی صدقیانی که در 281 صفحه و توسط انتشارات دانش پرور در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آمار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جمشید صالحی صدقیانی، کتاب‌های آمار و کاربرد آن در مدیریت (1و2) همراه با سوالات کنکور کارشناسی ارشد(هستان)، تحقیق در عملیات (1)(هستان)، تشریح کامل مسایل آمار و کاربرد آن در مدیریت(دانش پرور)، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(هستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.