مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها و مکانیک خاک ویژه کنکور دانشگاه آزاد عمران

گروه مولفان:
حسین فراهانی (نویسنده) | احمد جوزدانی (نویسنده) | نواب ابراهیمی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات سری عمران قلم داور

درباره کتاب:
مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها و مکانیک خاک ویژه کنکور دانشگاه آزاد عمران عنوان کتابی است از حسین فراهانی که در 376 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات سری عمران قلم داور در سال 1393 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین فراهانی، کتاب‌های فیلمنامه کوتاه(انتشارات سوره مهر)، مکانیک خاک و مهندسی پی(موسسه انتشارات سری عمران قلم داور)، آزمون کارشناسی ارشد هیدرولیک(موسسه انتشارات سری عمران قلم داور)، مدیریت صحنه و اداره نمایش(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
38,000 تومــان