مبانی مدیریت نوین (مدرنیزم و پست مدرنیزم در سازمان و مدیریت)

گروه مولفان:
سلیمان ایران زاده (نویسنده) | داود نوروزی (نویسنده)

ناشر:
فروزش

درباره کتاب:
مبانی مدیریت نوین (مدرنیزم و پست مدرنیزم در سازمان و مدیریت) عنوان کتابی است از سلیمان ایران زاده که در 279 صفحه و توسط انتشارات فروزش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سلیمان ایران زاده، کتاب‌های تفکر استراتژیک(فروزش)، الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان(فروزش)، نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت(افق دانش)، مدیریت سازمان های پیچیده و دیدگاه استراتژیک(فروزش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,500 تومــان
موضوعات کتاب
مدیریت
سازمان