طراحی خدمت ITIL [مجموعه ای از بهترین تجارب مدیریت خدمت فناوری اطلاعات]

گروه مولفان:
لو هانبک (نویسنده) | علی اکبر فایق (مترجم) | فاطمه نریمانی (مترجم)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
طراحی خدمت ITIL [مجموعه ای از بهترین تجارب مدیریت خدمت فناوری اطلاعات] عنوان کتابی است از لو هانبک با ترجمه‌ی فاطمه نریمانی که در 303 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Service Design LITI. موضوع اصلی این کتاب تکنولوژی اطلاعات است.