طراحی خدمت ITIL [مجموعه ای از بهترین تجارب مدیریت خدمت فناوری اطلاعات]

گروه مولفان:
لو هانبک (نویسنده) | علی اکبر فایق (مترجم) | فاطمه نریمانی (مترجم)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
طراحی خدمت ITIL [مجموعه ای از بهترین تجارب مدیریت خدمت فناوری اطلاعات] عنوان کتابی است از لو هانبک با ترجمه‌ی فاطمه نریمانی که در 303 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Service Design LITI. موضوع اصلی این کتاب تکنولوژی اطلاعات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.