راهبرد خدمت ITIL [مجموعه ای از بهترین تجارب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات]

گروه مولفان:
دیوید کانن (نویسنده) | مجید صمصامی (مترجم) | فاطمه نریمانی (مترجم) | نسترن حاجی حیدری (ویراستار)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
راهبرد خدمت ITIL [مجموعه ای از بهترین تجارب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات] عنوان کتابی است از دیوید کانن با ترجمه‌ی فاطمه نریمانی که در 410 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از ITIL- Service Strategy. موضوع اصلی این کتاب تکنولوژی اطلاعات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.