عملیات خدمت ITIL [مجموعه ای از بهترین تجارب مدیریت خدمت فناوری اطلاعات]

گروه مولفان:
رندی ا استاین برگ (نویسنده) | بشری طاهری (مترجم) | فاطمه نریمانی (مترجم)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
عملیات خدمت ITIL [مجموعه ای از بهترین تجارب مدیریت خدمت فناوری اطلاعات] عنوان کتابی است از رندی ا استاین برگ با ترجمه‌ی فاطمه نریمانی که در 270 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از ITIL servic operation. موضوع اصلی این کتاب تکنولوژی اطلاعات است.