عملیات خدمت ITIL [مجموعه ای از بهترین تجارب مدیریت خدمت فناوری اطلاعات]

گروه مولفان:
رندی ا استاین برگ (نویسنده) | بشری طاهری (مترجم) | فاطمه نریمانی (مترجم)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
عملیات خدمت ITIL [مجموعه ای از بهترین تجارب مدیریت خدمت فناوری اطلاعات] عنوان کتابی است از رندی ا استاین برگ با ترجمه‌ی فاطمه نریمانی که در 270 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از ITIL servic operation. موضوع اصلی این کتاب تکنولوژی اطلاعات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.