انتقال خدمت ITIL [مجموعه ای از بهترین تجارب مدیریت خدمت فناوری اطلاعات]

گروه مولفان:
استوارت رنس (نویسنده) | مریم اکبرزاده (مترجم) | فاطمه نریمانی (مترجم) | نسترن حاجی حیدری (ویراستار)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
انتقال خدمت ITIL [مجموعه ای از بهترین تجارب مدیریت خدمت فناوری اطلاعات] عنوان کتابی است از استوارت رنس با ترجمه‌ی فاطمه نریمانی که در 289 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از ITIL-Transition Service. موضوع اصلی این کتاب تکنولوژی اطلاعات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.