مدیریت [آزمون های جامع دکتری]

گروه مولفان:
احمد هژبر (نویسنده) | محمد اسداللهی (نویسنده) | حمید فرهمند (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
مدیریت [آزمون های جامع دکتری] عنوان کتابی است از احمد هژبر که در 128 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1393 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد هژبر، کتاب‌های آمار و احتمال(پوران پژوهش)، آمار کاربردی 1(پوران پژوهش)، آمار کاربردی 2(پوران پژوهش)، حسابداری(پوران پژوهش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
28,000 تومــان