ژئوفیزیک (لرزه شناسی، زلزله شناسی، الکترومغناطیس)[آزمون های جامع دکتری]

گروه مولفان:
امیرعلی حامد (نویسنده) | نجمیه محمدی (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
ژئوفیزیک (لرزه شناسی، زلزله شناسی، الکترومغناطیس) [آزمون های جامع دکتری] عنوان کتابی است از امیرعلی حامد که در 132 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.