حسابداری [آزمون های جامع دکتری]

مولف:
احمد هژبر (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
حسابداری [آزمون های جامع دکتری] عنوان کتابی است از احمد هژبر که در 149 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد هژبر، کتاب‌های آمار و احتمال(پوران پژوهش)، آمار کاربردی 1(پوران پژوهش)، آمار کاربردی 2(پوران پژوهش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.