مهندسی صنایع [آزمون های جامع دکتری]

مولف:
مرتضی قمی (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
مهندسی صنایع [آزمون های جامع دکتری] عنوان کتابی است از مرتضی قمی که در 99 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرتضی قمی، کتاب‌های تحقیق در عملیات 2(ترمه)، 2000 سوال چهار گزینه ای تحقیق در عملیات 1 و 2(نگاه دانش)، 2000 سوال چهار گزینه ای تحقیق در عملیات 1 و 2(نگاه دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.