وب سرویس (مفاهیم و تکنیک ها)

گروه مولفان:
محمد رستمی (نویسنده) | فرید صاغری (نویسنده) | فاطمه یعقوبی (نویسنده)

ناشر:
موسسه علمی دانش پژوهان برین

درباره کتاب:
وب سرویس (مفاهیم و تکنیک ها) عنوان کتابی است از محمد رستمی که در 408 صفحه و توسط انتشارات موسسه علمی دانش پژوهان برین در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تکنولوژی اطلاعات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رستمی، کتاب‌های پاداش ریسک(بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس))، آموزش کاربردی CCHE2D در مدل سازی هیدرودینامیک و انتقال رسوب مجاری روباز(نوپردازان)، ایران شناسان و ادبیات فارسی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، آموزش کاربردی ساخت و تولید در EdgeCAm از مقدماتی تا پیشرفته(نوآور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.