وب سرویس (مفاهیم و تکنیک ها)

گروه مولفان:
محمد رستمی (نویسنده) | فرید صاغری (نویسنده) | فاطمه یعقوبی (نویسنده)

ناشر:
موسسه علمی دانش پژوهان برین

درباره کتاب:
وب سرویس (مفاهیم و تکنیک ها) عنوان کتابی است از محمد رستمی که در 408 صفحه و توسط انتشارات موسسه علمی دانش پژوهان برین در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تکنولوژی اطلاعات است. از محمد رستمی، کتاب‌های پاداش ریسک(بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس))، آموزش کاربردی CCHE2D در مدل سازی هیدرودینامیک و انتقال رسوب مجاری روباز(نوپردازان)، ایران شناسان و ادبیات فارسی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، آموزش کاربردی ساخت و تولید در EdgeCAm از مقدماتی تا پیشرفته(نوآور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.