سیستم های هیدرولیکی ماشین آلات سنگین

مولف:
علی اصفیاء (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
سیستم های هیدرولیکی ماشین آلات سنگین عنوان کتابی است از علی اصفیاء که در 194 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هیدرولیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی اصفیاء، کتاب‌های تئوری و کاربرد هیدرولیک(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، هیدرولیک نیوماتیک(مدرسان شریف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان