مبانی کارآفرینی و اصول کسب و کار

گروه مولفان:
حسن عباس زاده (نویسنده) | سید مهدی الوانی (مقدمه نویس)

ناشر:
گهواره کتابیران

درباره کتاب:
مبانی کارآفرینی و اصول کسب و کار عنوان کتابی است از حسن عباس زاده که در 240 صفحه و توسط انتشارات گهواره کتابیران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کارآفرینی است. از حسن عباس زاده، کتاب گرایش به کارآفرینی استراتژی ورود اثربخش سازمان ها به فرآیند کارآفرینی(گهواره کتابیران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,000 تومــان