مبانی کارآفرینی و اصول کسب و کار

گروه مولفان:
حسن عباس زاده (نویسنده) | سید مهدی الوانی (مقدمه نویس)

ناشر:
گهواره کتابیران

درباره کتاب:
مبانی کارآفرینی و اصول کسب و کار عنوان کتابی است از حسن عباس زاده که در 240 صفحه و توسط انتشارات گهواره کتابیران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کارآفرینی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن عباس زاده، کتاب‌های گرایش به کارآفرینی استراتژی ورود اثربخش سازمان ها به فرآیند کارآفرینی(گهواره کتابیران)، مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی(مهکامه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,000 تومــان