مجموعه سوالات طبقه بندی شده مدیریت بازاریابی

گروه مولفان:
مهرداد پرچ (نویسنده) | احمدرضا مدرسی (نویسنده) | روشنک روزبهانی (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
مجموعه سوالات طبقه بندی شده مدیریت بازاریابی عنوان کتابی است از احمدرضا مدرسی که در 392 صفحه و توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمدرضا مدرسی، کتاب‌های مدیریت بازاریابی(کتابخانه فرهنگ)، مدیریت بازاریابی(کتابخانه فرهنگ)، مدیریت بازاریابی(کتابخانه فرهنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.