راهنمای جامع ساختمانهای گسسته

گروه مولفان:
محمد امین کیانی (نویسنده) | نعیمه مرادی (نویسنده) | مجید موسوی (نویسنده) | بهروز قلی زاده (نویسنده)

ناشر:
پویش اندیشه

درباره کتاب:
راهنمای جامع ساختمانهای گسسته عنوان کتابی است از بهروز قلی زاده که در 216 صفحه و توسط انتشارات پویش اندیشه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهروز قلی زاده، کتاب‌های طراحی و تحلیل الگوریتمها(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی)، روشهای محاسبات عددی(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی)، تشریح مسائل ساختمان های گسسته(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی)، تشریح مسائل ساختمان های گسسته(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان