تشریح کامل مسایل مقاومت مصالح گییر و تیموشینکو

گروه مولفان:
علی اکبر دادور (نویسنده) | استیون تیموشنکو (نویسنده)

ناشر:
صحرا شرق

درباره کتاب:
تشریح کامل مسایل مقاومت مصالح گییر و تیموشینکو عنوان کتابی است از استیون تیموشنکو که در 550 صفحه و توسط انتشارات صحرا شرق در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مقاومت مصالح است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از استیون تیموشنکو، کتاب‌های مقاومت مصالح پیشرفته سیستم SI(نوپردازان)، مقاومت مصالح(دانشگاه بوعلی سینا)، مقاومت مصالح (1)(نوآور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.