تشریح کامل مسایل مقاومت مصالح گییر و تیموشینکو

گروه مولفان:
علی اکبر دادور (نویسنده) | استیون تیموشنکو (نویسنده)

ناشر:
صحرا شرق

درباره کتاب:
تشریح کامل مسایل مقاومت مصالح گییر و تیموشینکو عنوان کتابی است از استیون تیموشنکو که در 550 صفحه و توسط انتشارات صحرا شرق در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مقاومت مصالح است. از استیون تیموشنکو، کتاب‌های مقاومت مصالح پیشرفته سیستم SI(نوپردازان)، مقاومت مصالح(دانشگاه بوعلی سینا)، مقاومت مصالح (1)(نوآور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.