متون تخصصی (برای دانشجویان روان شناسی وعلوم تربیتی)[سری کتاب های مدیریت]

گروه مولفان:
فرهاد ابی زاده (ویراستار) | داود معنوی پور (ویراستار)

ناشر:
موسسه کتاب مهربان نشر

درباره کتاب:
متون تخصصی (برای دانشجویان روان شناسی وعلوم تربیتی) [سری کتاب های مدیریت] کتابی است که در 176 صفحه و توسط انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.