تشریح مسایل ادوات الکترونیک حالت جامد (فیزیک الکترونیک)

گروه مولفان:
مسعود دوستی (نویسنده) | علی صفری (نویسنده) | بن جی استریتمن (نویسنده) | سانجای کومار بنرجی (نویسنده)

ناشر:
دانش پرور

درباره کتاب:
تشریح مسایل ادوات الکترونیک حالت جامد (فیزیک الکترونیک) عنوان کتابی است از بن جی استریتمن که در 220 صفحه و توسط انتشارات دانش پرور در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نیمه هادی ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.