راهنمای کامل مدیریت مالی 1 [مجموعه کتاب های پیام دانش]

گروه مولفان:
حاجیه رجبی فرجاد (نویسنده) | حسن چهارمحالی (نویسنده) | مهدی تقوی (نویسنده)

ناشر:
صفار

درباره کتاب:
راهنمای کامل مدیریت مالی 1 [مجموعه کتاب های پیام دانش] عنوان کتابی است از حاجیه رجبی فرجاد که در 224 صفحه و توسط انتشارات صفار در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت مالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حاجیه رجبی فرجاد، کتاب‌های چگونه مطلب را ارائه کنیم؟(کتاب آوا)، اصول تنظیم و کنترل بودجه(صفار)، راهنمای کامل مدیریت مالی 2(صفار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.