کنترل مقاوم ∞H

گروه مولفان:
حمیدرضا تقی راد (نویسنده) | محمد فتحی (نویسنده) | فرینا زمانی اسکویی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

درباره کتاب:
کنترل مقاوم ∞H عنوان کتابی است از حمیدرضا تقی راد که در 536 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مهندسی کنترل است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمیدرضا تقی راد، کتاب‌های مقدمه ای بر اتوماسیون و کنترل فرآیندهای صنعتی(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، مبانی اندازه گیری در سیستم های ابزار دقیق(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، مقدمه ای بر کنترل مدرن(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، مقدمه ای بر کنترل مدرن(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
26,000 تومــان