انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی

گروه مولفان:
ابراهیم جدیری سلیمی (نویسنده) | حسن عدالت نمین (نویسنده) | سیروس مسیحا (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی عنوان کتابی است از ابراهیم جدیری سلیمی که در 221 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از ابراهیم جدیری سلیمی، کتاب‌های راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته صنایع غذایی(آییژ)، راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم دامی(آییژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.