تئوری های سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه

مولف:
فرهاد رمضان (نویسنده)

ناشر:
چالش

درباره کتاب:
تئوری های سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه عنوان کتابی است از فرهاد رمضان که در 171 صفحه و توسط انتشارات چالش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سرمایه گذاری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.