مباحث پیشرفته ترمودینامیک و مکانیک آماری تعادلی و غیرتعادلی -جلد 2

مولف:
علی مقاری (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
مباحث پیشرفته ترمودینامیک و مکانیک آماری تعادلی و غیرتعادلی -جلد2 عنوان کتابی است از علی مقاری که در 368 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ترمودینامیک است. از علی مقاری، کتاب مباحث پیشرفته ترمودینامیک و مکانیک آماری تعادلی و غیرتعادلی(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان