راهنمای تشریحی حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال -جلد 1 (قسمت اول)

گروه مولفان:
فرزین حاجی جمشیدی (نویسنده) | رابرت الگزاندر آدامز (نویسنده)

ناشر:
صفار

درباره کتاب:
راهنمای تشریحی حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال -جلد1 (قسمت اول) عنوان کتابی است از رابرت الگزاندر آدامز که در 128 صفحه و توسط انتشارات صفار در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حساب دیفرانسیل است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رابرت الگزاندر آدامز، کتاب‌های تشریح کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال آدامز(جنگل)، حساب دیفرانسیل و انتگرال(سرافراز)، حساب دیفرانسیل و انتگرال(آینده دانش)، حساب دیفرانسیل و انتگرال(علمی و فنی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.