OUT IN THE COLD آبرسانی در بحران (تامین اضطراری آب و اصول بهداشتی در نواحی سردسیر)

گروه مولفان:
عباس علاف صالحی (نویسنده) | شهرام نجفی (نویسنده) | مهدی هاشمی شهرکی (نویسنده)

ناشر:
ناقوس

درباره کتاب:
OUT IN THE COLD آبرسانی در بحران (تامین اضطراری آب و اصول بهداشتی در نواحی سردسیر) عنوان کتابی است از عباس علاف صالحی که در 134 صفحه و توسط انتشارات ناقوس در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت بحران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.