کاملترین مرجع کاربردی نرم افزار طراحی مهندسی CATIA -جلد 2

مولف:
محمد رضا علیپور حقیقی (نویسنده)

ناشر:
نگارنده دانش

درباره کتاب:
کاملترین مرجع کاربردی نرم افزار طراحی مهندسی CATIA -جلد2 عنوان کتابی است از محمد رضا علیپور حقیقی که در 656 صفحه و توسط انتشارات نگارنده دانش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نرم افزار کاتیا است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا علیپور حقیقی، کتاب‌های مجموعه پروژه های کاربردی CATIA(نگارنده دانش)، کاملترین مرجع کاربردی نرم افزار طراحی مهندسی CATIA(نگارنده دانش)، کاملترین مرجع نرم افزار طراحی مهندسی CATIA(نگارنده دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.