مدارهای الکتریکی 2 و 1 (سوالات تالیفی و آزمون)[بانک سوالات ارشد]

مولف:
کارو زرگر (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
مدارهای الکتریکی 2 و 1 (سوالات تالیفی و آزمون) [بانک سوالات ارشد] عنوان کتابی است از کارو زرگر که در 672 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کارو زرگر، کتاب‌های مدارهای الکتریکی 2(پوران پژوهش)، مدارهای الکتریکی(پوران پژوهش)، مدارهای الکتریکی 2(پوران پژوهش)، مدارهای الکتریکی 1(پوران پژوهش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.