تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها (سوالات تالیفی و آزمون)[بانک سوال های ارشد، مجموعه مهندسی برق]

مولف:
امیر مومن زاده (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها (سوالات تالیفی و آزمون) [بانک سوال های ارشد، مجموعه مهندسی برق] عنوان کتابی است از امیر مومن زاده که در 592 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیر مومن زاده، کتاب‌های تجزیه و تحلیل سیستم ها(آزاده)، تجزیه و تحلیل سیستم ها(آزاده)، ریاضیات مهندسی برق(آزاده)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.