مجموعه سوالات زبان عمومی دکتری (آزمون های شبیه سازی شده کنکور سراسری سوالات تالیفی و گردآوری کنکورهای سال های گذشته ی سازمان سنجش)

مولف:
محمد قاسمی کرم خانی (نویسنده)

ناشر:
موسسه کتاب مهربان نشر

درباره کتاب:
مجموعه سوالات زبان عمومی دکتری (آزمون های شبیه سازی شده کنکور سراسری سوالات تالیفی و گردآوری کنکورهای سال های گذشته ی سازمان سنجش) عنوان کتابی است از محمد قاسمی کرم خانی که در 160 صفحه و توسط انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.