اقتصاد خرد (برای رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری)

مولف:
محمدحسن مشرف جوادی (نویسنده)

ناشر:
کانون پژوهش

درباره کتاب:
اقتصاد خرد (برای رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری) عنوان کتابی است از محمدحسن مشرف جوادی که در 372 صفحه و توسط انتشارات کانون پژوهش در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اقتصاد خرد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدحسن مشرف جوادی، کتاب‌های تئوری و مسائل اقتصاد خرد(کانون پژوهش)، تئوری و مسائل اقتصاد خرد(کانون پژوهش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.