کنترل فرآیندها (کنکور کارشناسی ارشد ویژه رشته مهندسی شیمی قابل استفاده سایر رشته های فنی و مهندسی)[سری کتاب های آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد، راهیان ارشد]

مولف:
محمدحسین اقبال احمدی (نویسنده)

ناشر:
آزاده

درباره کتاب:
کنترل فرآیندها (کنکور کارشناسی ارشد ویژه رشته مهندسی شیمی قابل استفاده سایر رشته های فنی و مهندسی) [سری کتاب های آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد، راهیان ارشد] عنوان کتابی است از محمدحسین اقبال احمدی که در 375 صفحه و توسط انتشارات آزاده در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدحسین اقبال احمدی، کتاب‌های کنترل فرآیند(آزاده)، کنکور کارشناسی ارشد کنترل فرآیندها(آزاده)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.