حفاظت دیستانس آنالوگ و دیجیتال -جلد 2 [شرکت مهندسی فرانیرو/29]

گروه مولفان:
گرهارد تسیگلر (نویسنده) | طهماسبقلی شاهرخشاهی (مترجم)

ناشر:
کاوش پرداز

درباره کتاب:
حفاظت دیستانس آنالوگ و دیجیتال -جلد2 [شرکت مهندسی فرانیرو/29] عنوان کتابی است از گرهارد تسیگلر با ترجمه‌ی طهماسبقلی شاهرخشاهی که توسط انتشارات کاوش پرداز در سال به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از عنوان اصلی Numerical distance protection: principles and application، 2006.. موضوع اصلی این کتاب برق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان