قیمت گذاری انتقالات داخلی [سازمان حسابرسی/128]

مولف:
عزیز عالی ور (نویسنده)

ناشر:
سازمان حسابرسی

درباره کتاب:
قیمت گذاری انتقالات داخلی [سازمان حسابرسی/128] عنوان کتابی است از عزیز عالی ور که در 85 صفحه و توسط انتشارات سازمان حسابرسی در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حسابداری مدیریت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عزیز عالی ور، کتاب‌های حسابداری صنعتی(سازمان حسابرسی)، تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات(سازمان حسابرسی)، حسابداری صنعتی(سازمان حسابرسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.