مفاهیم و روشهای اساسی آمار (با مقدمه ای بر نمونه گیری)[سازمان حسابرسی/ 125]

مولف:
علی مدنی (نویسنده)

ناشر:
سازمان حسابرسی

درباره کتاب:
مفاهیم و روشهای اساسی آمار (با مقدمه ای بر نمونه گیری) [سازمان حسابرسی/125] عنوان کتابی است از علی مدنی که در 436 صفحه و توسط انتشارات سازمان حسابرسی در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آمار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی مدنی، کتاب‌های قصه هایی که مادرم درباره ی پرندگان گفت(افق دور)، آمار ریاضی(سمت)، روش های ناپارامتری در آمار(دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان