مرجع کامل PowerPoint 2013

مولف:
مهدی گلچین (نویسنده)

ناشر:
ناقوس

درباره کتاب:
مرجع کامل PowerPoint 2013 عنوان کتابی است از مهدی گلچین که در 799 صفحه و توسط انتشارات ناقوس در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کامپیوترها است. از مهدی گلچین، کتاب‌های راهنمای جامع Netsupport School(ناقوس)، مرجع کامل Word 2013(ناقوس)، مرجع کامل Word 2010(ناقوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.