English for the students of social sciences 2

گروه مولفان:
فرهاد مشفقی (نویسنده) | اکبر افقری (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
English for the students of social sciences 2 عنوان کتابی است از فرهاد مشفقی که در 412 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از فرهاد مشفقی، کتاب‌های راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت(موسسه کتاب مهربان نشر)، راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته ی مدیریت(دانش پرور)، English for students of management 3(سمت)، راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی (1)(آییژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.