مهندسی ژئوتکنیک -جلد 1 (بررسی های زیرسطحی)

مولف:
حسن رحیمی (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
مهندسی ژئوتکنیک -جلد1 (بررسی های زیرسطحی) عنوان کتابی است از حسن رحیمی که در 589 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پی سازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن رحیمی، کتاب‌های مصالح ساختمانی(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، سدهای خاکی(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، مهندسی ژئوتکنیک(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، مکانیک خاک(دانش و فن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
23,000 تومــان