راهنمای کامل نامه نگاری انگلیسی و فارسی (مکاتبات بازرگانی، اداری و شخصی)

مولف:
کامران بهمنی (مترجم)

ناشر:
واژه

درباره کتاب:
راهنمای کامل نامه نگاری انگلیسی و فارسی (مکاتبات بازرگانی، اداری و شخصی) عنوان کتابی است با ترجمه کامران بهمنی که توسط انتشارات واژه در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نامه نگاری انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.