راهنمای کامل نامه نگاری انگلیسی و فارسی (مکاتبات بازرگانی، اداری و شخصی)

مولف:
کامران بهمنی (مترجم)

ناشر:
واژه

درباره کتاب:
راهنمای کامل نامه نگاری انگلیسی و فارسی (مکاتبات بازرگانی، اداری و شخصی) عنوان کتابی است با ترجمه کامران بهمنی که توسط انتشارات واژه در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نامه نگاری انگلیسی است.